IPRF – Blodpladebehandling

FREMSKYND KROPPENS NATURLIGE HELING

Bruskskader og let til moderat slidgigt i knæ og andre led

Bruskskader i knæ er meget vanskelige at hele, ofte drejer det sig om aflastning i halve til hele år. Slidgigt er en langsom fremadskridende tilstand, som fører til ødelæggelse af eksempelvis knæbrusken, ofte over en årrække fx 10 – 20 år. IPRF har vist sig effektiv ved disse tilstande.

Muskelbeskadigelse (fibersprængning)

Det beskadigede område lokaliseres ved UL- scanning og der gives 2 X IPRF injektioner i området med en måneds mellemrum.

INFORMATION OG VEJLEDNING OM IPRF-BEHANDLING

PPF-behandling fremskynder kroppens naturlige heling

Hvis den traditionelle behandling i form af aflastning, fysioterapi og blokade indsprøjtning af binyre-barkhormoner ikke hjælper, kan en PRF behandling med blodpladeberiget fibrin fremskynde kroppens naturlige heling ved hjælp af vækstfaktorer udvundet af patientens egne blodplader. Populært kan man sige, at kroppen selv helbreder skaden ved at få tilført et koncentrat af kroppens egne vækstfaktorer, hvor der er akut brug for dem. Vækstfaktorerne ligger inde i blodpladerne, som isoleres, koncentreres op og sprøjtes ind i den syge sene.

Vækstfaktorer udvundet af dit eget blod

Et voksent menneske indeholder mellem 4,5 og 5,5 liter blod. Blodet består dels af røde blodlegemer, som transporterer ilt til kroppens celler og fjerner kuldioxid, dels af hvide blodlegemer, som er en del af immunsystemet og endelig af blodpladerne, som er de mindste celler i serummet. Serummet er den væske, som blodet er opløst i.

Blodpladerne dannes i knoglemarven og lever i ca. 9 dage. Under normale omstændigheder flyder blodpladerne bare rundt i blodet, men hvis der går hul på et blodkar, er det blodpladerne, der først træder til og udbedrer skaden ved at stoppe blødningen med en blodprop. Blodpladerne indeholder også vækstfaktorer, som ligesom ved PRF behandlingen aktiveres og helbreder skaden.

Ved at udvinde og aktivere vækst faktorer fra dit eget blod, kan man sikre en hurtig heling af skaden.

Behandling

PRF er et centrifugeret blodkoncentrat med et moderat højt indhold af ”hvide” celler, blodplader og proteiner, der koagulerer efter få minutter. PRF har også et lille indhold af stamceller (1 – 2 %).
Når der er tale om bruskskader eller om slidgigt i knæ og andre store led, giver vi en større volumen på ca. 4 ml. PRF ind i leddet 3 gange med ca. 1 måneds interval.

Som en almindelig blodprøve udtages 10 – 60 ml. blod fra en vene i din arm.
Blodet indeholder blodpladerne med de vækstfaktorer, der gavner helingen. For at skille blodet, så vi kan ”høste” PRF til behandlingen, bruger vi et særligt medicinsk PRF centrifugeglas, som centrifugeres i 5 minutter, hvorved de røde blodceller adskilles fra de hvide celler, blodplader, proteiner og plasma. Efter centrifugering suges blodpladerne op i en sprøjte, og PRF-serummet er klar til brug. Hvert glas producerer 1-2 ml PRF afhængigt af patientens køn, alder osv.

Herefter indsprøjtes dit eget blodpladeberigede serum i det beskadigede led.
Injektionen foregår vejledt af ultralyd. Evt. forudgået af 1-3 ml (isoton) saltvand hvorved man sikrer sig at PRF ligger i selve leddet.

Efterbehandling

Du må ikke tage såkaldte NSAID-præparater (f.eks. Magnyl, Aspirin, Ibuprofen, Voltaren osv.) den første 1 uge – kun Panodil (Pamol).
De første 1 til 2 dage efter behandlingen kan der opstå moderate til svære smerter.
Ved knæ behandling er der som regel ingen smerter.
Du kan eventuelt få udleveret stærk smertestillende medicin (morfin) til det første døgn, mange har dog ikke behov. De fleste kører selv i bil hjem efter behandling og går på arbejde den følgende dag. Afhængig af hvilken fysisk belastning du har i din hverdag, er der hos enkelte behov for en kortvarig sygemelding eller skånevilkår på job ca. 1 uge efter injektion.

Efterbehandling ved bruskskader og let til moderat slidgigt i knæ

Du må ikke træne samme dag, som du har fået PRF i knæet, men kan fungere normalt i hverdagen. Det er muligt, at du skal have en booster injektion hver 3 måned i en periode. Du skal ikke have skinne på.
1.uge – Daglige almindelige aktiviteter. INGEN idræt.
2. uge – Cross-trainer eller cykling med LET belastning.
3. uge – Gradvis tilbagevenden til normal aktivitet.
Løb frarådes i 6 uger, hvorefter du gradvis kan trappe op.
Al træning afhænger af smerteniveau, på en skala fra 0 – 10 må du maksimalt komme op på 5.

Bivirkninger

Ingen kendte specifikke bivirkninger til PRF, men der er risiko for infektion og ruptur af senen som altid, når man giver injektionsbehandling, dette sker yderst sjældent. Risikoen for følgevirkninger er meget lille idet PRF udelukkende benytter sig af kroppens egne helingsmekanismer. Lokale smerter i knoglehinden eller senen kan bestå i nogle uger og er sjældne. Vi har ikke oplevet infektion blandt de ca. 3.500 patienter, som vi har behandlet.

Resultater

Alle speciallæger, der arbejder med kroniske bruskskader, ved, at det er særdeles vanskeligt at opnå symptomfrihed med den konventionelle behandling inkl. operation og blokadebehandling med binyrebarkhormon. Derfor har vi søgt efter nye muligheder, der flytter fokus fra uspecifik symptomlindring med binyrebarkhormon til en mere biologisk aktiv og varigt helende behandling. Vi har fokus på aflastning og senere genoptræning.

Ved behandling af bruskskader og slidgigt i knæ kan man forvente en halvering af sine gener efter 3 måneder efter en behandlingsserie på 5 injektioner.

Book en aftale

Kontakt os endelig hvis du har nogle spørgsmål eller er i tvivl om noget.