Symptomer og behandling af skulderskade

Skulderleddet er et vigtigt led i kroppen, der ofte er i brug specielt i idrætsgrene som svømning, ketsjersport, kastesport men også styrketræning og aerobic. Mange pådrager sig en skulderskade i forbindelse med PC arbejde, havearbejde eller ombygninger på hus. For at sikre stor grad af bevægelsesfrihed er, skulderleddet hængt op på skulderbladet ud fra kroppen. Det betyder, at stabiliteten i leddet er meget afhængig af musklernes funktion. Skulderleddet er derfor et led, der ofte bliver skadet eller overbelastet, og mange idrætsfolk har funktionsrelaterede gener i skulderleddet.

Skulderleddet er også et led, der nemt bliver skadet ved fald på strakt arm eller fald direkte ned på skulderen. Skulderleddet og kravebensleddet kan ved en faldulykke blive slået ud af led, og vigtige sener og ledbånd kan forstrækkes eller blive revet over. Dette giver en dårlig funktion af skulderen efter skaden, med smerter og bevægeindskrænkning og dårlig kraft og timing. Idrætsudøveren kan få problemer med at genoptage sin idræt. Mange skulderskader kan afhjælpes ved korrekt genoptræning hos kompetent fysioterapeut evt suppleret med blokadebehandling. Nogle få skader kræver umiddelbart operation.

Skulderleddets anatomi

Skulderleddet består af en kugle, ledhovedet på overarmen og en lille og flad ledskål på skulderbladet. Hele vejen rundt om kanten af ledskålen på skulderbladet findes en ledlæbe af brusk. Denne ledlæbe også kaldet skulderens menisk sikre en bredere anlægsflade for kuglen på ledskålen. Ledkapslen omgiver leddet og er forstærket af adskillige ledbånd og sidder fast på ledlæben.

Rundt om ledkapslen ligger skuldermusklerne, det inderste stabiliserende lag kaldes rotatorcuffen. Det yderste varetages af nogle meget stærke muskler der giver kraft til arm og skulder. Såvel ledkapsel, sener, muskler og ledlæbe og ledbrusk kan, ved et uheld, blive beskadiget hver for sig eller flere på samme tid.

Impingement, smerter og afklemningssyndrom

Hos nogle patienter kan der opstå smerter i skulderen i forbindelse med længerevarende overbelastning, men smerterne kan også opstå uden, at den egentlige årsag kendes. Mange patienter klager over smerter ikke kun ved belastning, men også om natten, og disse smerter kan være meget generende og forstyrre nattesøvnen.

Smerterne skyldes især inflammation i den øvre skulderbladsmuskel sene (supraspinatus). Det kan også dreje sig om andre sener eller om inflammation i slimsækken under skulderhøjen. Man finder ofte nedsat bevægelighed og kraft. I nogle tilfælde har der dannet sig forkalkninger i slimsækken oven på senen under skulderrundingen, som kan give problemer med afklemning. Samlet set kaldes tilstanden for et afklemningssyndrom (impingement).

Undersøgelse

For at vurdere din skulder og graden af irritation samt pladsforholdene foretager lægen en klinisk undersøgelse, og du får taget et røntgenbillede af skulderen. I nogle tilfælde suppleres der med enten ultralydsskanning eller MR-skanning for at udrede skaden nærmere.

Behandling

Det kan i mange tilfælde være en god idé at supplere genoptræningen med én til flere blokader med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse. Disse lægges ind under skulderrundingen i slimsækken oven på senen. Det er med til at dæmpe irritationen, hvilket betyder, at forløbet går noget hurtigere. Det er vigtigt at forstå at det er aflastningen fra den skadesudløsende årsag kombineret med kompetent skuldertræning der giver resultater. Ofte er disses skader 3-6 måneder om at hele. I nogle tilfælde er træning og binyrebarkhormon ikke nok til at sikre heling. I de tilfælde har det vist sig at CST (link) injektioner under skulderhalvtaget fører til heling.

Træning

Da smerterne er kommet af fejlbelastning, og du ofte har brugt din skulder forkert for ikke at få ondt i skulderen, har du behov for at gå til genoptræning hos en fysioterapeut, der kan vejlede dig i koordinations- og styrkeøvelser. A2 skriver en henvisning til en af de udvalgte idrætsfysioterapeuter, som vi samarbejder med. Ca. 75 % af patienter smerter i skulderen kommer sig ved blokadebehandling og træning. Klarer du dig uden en operation, kommer du dig hurtigere i gang og forløbet er mindre generende. Hvis dine gener ikke under kontrol og har varet skønsmæssigt ½ år eller mere kan operation komme på tale.

Operation

I de tilfælde hvor smerterne ikke forsvinder ved træning, kan det være en god idé at få foretaget en artroskopisk oprensning i skulderen, hvor der renses op omkring senerne og laves bedre plads under skulderrundingen. Vi har en samarbejdsaftale med Privathospitalet Hamlet, således at vi kan henvise til Hamlet idrætssektion, ved behov. Din forløb og din journal hos os danner grundlag for et hurtigt og smidigt forløb på Hamlet. (Link til Hamlet skulderkirurgi) Du bliver henvist til genoptræning umiddelbart efter operationen og skal regne med at træne i 3 – 6 måneder for at få stabilitet, bevægelighed og styrke i skulderen igen.

Book en aftale

Kontakt os endelig hvis du har nogle spørgsmål eller er i tvivl om noget.