PRP – Blodpladebehandling af ledskader

FREMSKYND KROPPENS NATURLIGE HELING

Bruskskader og let til moderat slidgigt i knæ og andre led

Bruskskader i knæ er meget vanskelige at hele, ofte drejer det sig om aflastning i halve til hele år. Slidgigt er en langsom fremadskridende tilstand, som fører til ødelæggelse af eksempelvis knæbrusken, ofte over en årrække fx 10 – 20 år. PRP har vist sig effektiv ved disse tilstande.

Muskelbeskadigelse (fibersprængning)

Det beskadigede område lokaliseres ved UL- scanning og der gives 2 X PRP-injektioner i området med en måneds mellemrum.

Book en aftale

Kontakt os endelig hvis du har nogle spørgsmål eller er i tvivl om noget.