IPRF – Blodpladebehandling

Anvendes til kroniske overbelastningsskader i sener. Fremskynd kroppens naturlige heling af seneskader. PRF Vivostat blodpladebehandling er især effektivt til behandling af:

Kroniske seneskader

Kroniske sene-skader såsom tennisalbue, achilles-sene-skader og svangsene-skader kan være en langstrakt og smertefuld affære. Smerterne stammer fra små bristninger i det bindevæv, der holder musklerne ind til knoglen. Ved vedvarende overbelastning bliver vævet irriteret, og der opstår en slags betændelsestilstand uden bakterier.

Tennisalbue

Tennisalbue associeres ofte med ketsjersporten, men langt de fleste tilfælde ses f.eks. hos VVS’ere og murere, der dagligt udfører tunge, monotone, drejende håndbevægelser i forbindelse med deres arbejde. En anden årsag til tennisalbue er ensformige bevægelser i forbindelse med kontorarbejde. Smerterne fører ofte til langtidssygemelding, og i sidste ende kan det betyde omskoling eller førtidspensionering.

Achillessene og svangsene

Kroniske skader på achillessenen eller svang-senen opstår ofte i forbindelse med løb eller gang. Således ses det ofte hos personer, der går meget på job f.eks. sygeplejersker og jordemødre. Andre i risikozonen er joggere og hunde-luftere. Det kan også opstå, hvis man bærer hårde ”dress”-sko, og især hvis man gennem længere tid negligerer symptomerne.

Skaden gør det umuligt at gå eller løbe og vil med tiden blive et meget stort irritationsmoment, hvor smerterne og manglende mobilitet kommer til at fylde meget i ens tanker.

Knæskalssene irritation (springerknæ)

Blandt idrætsudøvere, der dyrker boldspil og ketchersport er kronisk overbelastning af knæets strækkesene et kendt problem, der holder idrætsudøverne ude af sport i månedsvis. Det samme gør sig gældende for håndværkere og handymen, der ikke bruger knæpuder ved knæliggende arbejde.

INFORMATION OG VEJLEDNING OM PRF VIVOSTAT-BEHANDLING

PPF-behandling fremskynder kroppens naturlige heling

Hvis den traditionelle behandling i form af aflastning, fysioterapi og blokade indsprøjtning af binyre-barkhormoner ikke hjælper, kan en PRF behandling med blodpladeberiget fibrin fremskynde kroppens naturlige heling ved hjælp af vækstfaktorer udvundet af patientens egne blodplader. Populært kan man sige, at kroppen selv helbreder skaden ved at få tilført et koncentrat af kroppens egne vækstfaktorer, hvor der er akut brug for dem. Vækstfaktorerne ligger inde i blodpladerne, som isoleres, koncentreres op og sprøjtes ind i den syge sene.

Vækstfaktorer udvundet af dit eget blod

Et voksent menneske indeholder mellem 4,5 og 5,5 liter blod. Blodet består dels af røde blodlegemer, som transporterer ilt til kroppens celler og fjerner kuldioxid, dels af hvide blodlegemer, som er en del af immunsystemet og endelig af blodpladerne, som er de mindste celler i serummet. Serummet er den væske, som blodet er opløst i.

Blodpladerne dannes i knoglemarven og lever i ca. 9 dage. Under normale omstændigheder flyder blodpladerne bare rundt i blodet, men hvis der går hul på et blodkar, er det blodpladerne, der først træder til og udbedrer skaden ved at stoppe blødningen med en blodprop. Blodpladerne indeholder også vækstfaktorer, som ligesom ved PRF behandlingen aktiveres og helbreder skaden.

Ved at udvinde og aktivere vækst faktorer fra dit eget blod, kan man sikre en hurtig heling af skaden.

Behandlingen afhænger af hvilken struktur, der skal behandles.

Til sener bruger vi (Vivostat) PRF

(Vivostat) PRF er et højt koncentreret produkt hvor 120 ml blod bliver til 5 ml PRF. Vivostat PRF centrifugeres i 45 minutter. Det injiceres i relativt små volumina på 1- 2 ml, mere er der ikke plads til i en sene. Det gør ondt i op til 1½ døgn efter injektionen.

Ved skader i albue indvendigt (golfalbue) og udvendigt (tennisalbue), svangsene (fasciitis plantaris), knæskalssenen (springerknæ) og achillessenen foregår ved 1-2 injektioner med 3 ugers mellemrum. Før den 2. injektion kontrolleres med ultralyd om behandlingen har slået an og derefter besluttes det, om der skal gives mere behandling. Achillessenen er meget svær at stimulerer til heling og kræver ofte længere opfølgningstid, op til flere år.

Til knæ og andre led bruger vi iPRF (Choukroun)

Er der tale om bruskskader eller om slidgigt i knæ og andre store led, giver vi et stort volumen på 5 ml ind i knæet 5 gange med en uges interval. Det gør ikke ondt at blive behandlet i knæet. Der bruger vi et lavere koncentreret produkt (iPRF Choukroun”), som til gengæld har et højere indhold af stamceller (1-2 %), og fordi vi kan arbejde med meget større volumina, tror vi på bedre effekt med PRF produkt.

Med en sprøjte udtages 20-80 ml blod fra en vene i din arm. Blodet indeholder blodpladerne med de væksthormoner, der gavner helingen. For at skille blodet så vi kan ”høste” PRF’en til behandling af led (f.eks knæ), bruger vi et specielt medicinsk centrifugeglas, som er Choukroun PRF system. Det centrifugeres i 3 min. Efter centrifugering suges blodpladerne af i en sprøjte, og PRF serummet er klar.

Området lokalbedøves først evt. tilsat lidt adrenalin for at sikre en længerevarende bedøvelse af vævet. Herefter indsprøjtes dit eget blodpladeberigede serum i den beskadigede sene, muskel eller led. Injektionen foregår vejledt af ultralyd. Der stikkes flere steder i sene og senetilhæftning og evt knoglehinde, men du er lokalbedøvet og vil ikke kunne mærke det. Ofte er der kun et indstik igennem huden.

Ved den 2. injektion bruger vi resten af dit PRF, som gemmes i fryseren. Dermed overlever væksthormonerne og kan bruges som en ekstra stimulation af heling på et tidspunkt, hvor senevævet bliver modnet og er modtageligt for stimulation. Kvaliteten af serummet falder med ca 10% per måned under opbevaring i fryser. Når vi behandler knæ, vil det altid være frisk PRF.

Efterbehandling ved seneskader

Den første 1 til 2 dage efter behandlingen vil der kunne opstå moderate til svære smerter, værst ved behandling af senevæv.

Ved knæbehandling er der ingen smerter.

Du må ikke tage såkaldte NSAID præparater (f.eks Magnyl, Aspirin, Ibuprofen, Voltaren osv.) den første uge – kun Panodil (Pamol). Ofte vil du få udleveret stærk smertestillende medicin (morfin) til det første døgn. Mange har dog ikke behov. Aflastning i skinne bliver nødvendigt i de første 1-2 uger ved senebehandlling. De fleste kører selv bil hjem efter behandling og går på arbejde den følgende dag. Afhængig af hvilken fysisk belastning du har i din hverdag, er der hos enkelte behov for en kortvarig sygemelding eller skånevilkår på job ca. en uge efter hver injektion.

Tennisalbue og golfalbue

Du får håndledsskinne på i 1-2 uger efter første injektion og senere i 1 uge efter den anden injektion. Du må ikke løfte mere end 3 kg de første 8-12 uger. Efter 2. injektion eller efter uge 3 uger kan du starte genoptræning og udspændingsøvelser langsomt op igen med langsomt øget belastning. Genoptræning varer i 12 uger. Du skal til kontrol hos vores speciallæge i idrætsmedicin efter 12 uger.

Svang- og akillessene

Du skal have en CAM-walker (støtte-støvle) på i først 1-2 uger og senere i 1 uge efter anden injektion. Derefter kan du langsomt starte genoptræningen, der varer i 10-24 uger. Du skal til kontrol hos vores speciallæge i idrætsmedicin efter 12 uger.

Efterbehandling ved Bruskskader og let til moderat slidgigt i knæ og andre led. Du bør ikke træne samme dag og dagen efter som du har fået PRF i knæet, men kan fungere normalt i hverdagen. Du kan vedligeholde let tilpasset træning under behandlingerne. Det er muligt, at du skal have en booster injektion hver 3 måned i en periode. Du skal ikke have skinne på.

Bivirkninger

Ingen kendte specifikke bivirkninger til PRF, men risiko for infektion og ruptur af senen som altid, når man giver injektionsbehandling. Der er yderst sjældent. Risikoen for følgevirkninger er meget lille idet PRF udelukkende benytter sig af kroppens egne helingsmekanismer. Lokale smerter i knoglehinden eller senen kan bestå i nogle uger og er sjældne. Vi har ikke oplevet infektion blandt de 3.500 patienter vi har behandlet.

Resultater

Alle speciallæger, der arbejder med kroniske seneskader, ved, at det er særdeles vanskeligt at opnå symptomfrihed med den konventionelle behandling inkl. operation og blokadebehandling med binyrebarkhormon. Derfor har vi søgt efter nye muligheder, der flytter fokus fra uspecifik symptomlindring med binyrebarkhormon til en mere biologisk aktiv og varigt helende behandling. Vi har stærkt focus på aflastning og senere genoptræning.

85% af patienter med seneskader bliver symptomfri efter en enkelt behandlingsserie på én til to injektioner med tilhørende genoptræning indenfor et ½ år, og de resterende 15 % opnår en væsentlig lindring. Størstedelen af helingen finder sted de første 12 uger, men der har vist sig at tilstanden gradvist forbedres over det kommende halve år og helt frem til et år efter behandlingen. Der kommer således sjældent tilbagefald, som man ofte ser det efter blokadebehandling med binyrebarkhormon.

Ved behandling af bruskskader og slidgigt i knæ kan man forvente en halvering af sine gener efter 3 måneder efter en behandlingsserie på 5 injektioner.

Typer af PRF-behandling til seneskader

  • Vivostat PRF® (Platelet Rich Fibrin) er en videreudvikling af PRP (Platelet Rich Plasma).
  • Vivostat PRF® adskiller sig fra PRP på følgende områder:
  • Vivostat PRF® har en høj koncentration af platelets (vækstfaktorer). Det er påvist gennem studier at Vivostat PRF® opkoncentrerer vækstfaktorerne op til 8 gange i forhold til koncentrationen i patientens eget blod.
  • Vivostat PRF® har en høj koncentration af mange forskellige typer vækstfaktorer, som kan hjælpe kroppen i flere forskellige stadier af helingen.
  • Vivostat PRF® indeholder en høj koncentration af fibrin. Fibrinen beskytter vækstfaktorerne mod nedbrydelse og frigiver dem langsomt over mange dage.
  • Vivostat PRF® indeholder ikke thrombin, som i høje koncentrationer kan have en skadelig effekt på regenering af væv og knogler.
  • Vivostat PRF® bliver brugt i hele Europa til f.eks. sårheling og ortopædkirurgi. Hvis du vil læse mere om Vivostat PRF® så besøg venligst www.vivostat.com

PRF behandling til knæled

iPRF (”Choukroun”) bruger vi primært til bruskskader i knæ og store led og til behandling af bruskskader. iPRF er bedre dokumenteret i led. i-PRF™ er et centrifugeret blodkoncentrat med et moderat højt indhold af “hvide” celler, blodplader og proteiner, som koagulerer efter få minutter. i-PRF™ dannes ved centrifugering af blod udtaget i særlige i-PRF™ glas, hvor Røde Blod Celler adskilles fra de hvide celler, blodplader, proteiner og plasma. Hvert glas producerer ca. 1-2 ml i-PRF™ afhængigt af patientens køn, alder osv.

Prisen er 5.800 kr

Book en aftale

Kontakt os endelig hvis du har nogle spørgsmål eller er i tvivl om noget.

    OBS! Patienter med henvisning fra egen læge (Sygesikring), bedes i stedet ringe til os på 4826 6810